Hvem vi er

Vi er inne i en digital revolusjon. Vi ser at nye løsninger skaper endringer overalt. Det er dette vi jobber med, og vi gjør det sammen med modige virksomheter som ønsker digital suksess.

Dette tror vi på

Vi er opptatt av at arbeidet vårt skal utføres med integritet og at vi som jobber sammen skal oppleve at det vi bygger er meningsfullt. Det som motiverer oss mest er følelsen av å dra sammen som lag, å samarbeide tett og å kjenne at det vi jobber med bidrar til stadige forbedringer. Hos Making Waves skal alle føle seg hjemme og oppleve at de kan utvikle seg videre.

Design, teknologi og innhold

Vi tror at de beste løsningene blir født når teknologer og designere får jobbe tett med innholdsrågivere. Designere vet ofte hva som skal til for å lage løsninger folk ønsker å bruke. Teknologene vet hva som er mulig å lage med de mest moderne verktøyene. Innholdsrådgiverne vet hvordan løsninger bør kommunisere med brukerne. Sammen kan de skape magi.

Vi dyrker det sosiale. Det er slik vi lærer å kjenne hverandre, og det er en forutsetning for godt samarbeid.

Samarbeid

Når de beste digitale løsninger skal bygges kreves det et tett samarbeid mellom mange fagfolk. Rådgivere, designere og teknologer skal lage noe sammen. Flerfaglig samarbeid er en del av vårt DNA. Vårt daglige arbeidet er gjennomsyret av dette Vi arrangerer også sosiale arrangementer i prosjekter og avdelinger for å knytte sterke bånd og få inspirasjon. En topptur i Norge eller bedriftsbesøk hos selskaper vi beundrer andre steder i verden bidrar til dette.

Globale samlinger

Vi mener at de beste ideene ikke nødvendigvis kommer fra styrerommet - de kan dukke opp når vi er på vintercamp i Nord-Sverige, på tur med hele selskapet til Italia, eller når vi er ute i Utah-ørkenen og henter inspirasjon fra omgivelsene våre.