Jobb Technology

Senior løsningsarkitekt/teknologirådgiver

Making Waves vokser med nye kunder, og får flere større prosjekter som involverer komplekse tekniske løsninger. Vi ønsker derfor å styrke vårt arkitektmiljø og søker en offensiv senior løsningsarkitekt, som også kan lede teknologiteam og være teknologirådgiver i våre største prosjekter. Du har lang fartstid som løsningsarkitekt og vært teknisk ansvarlig for prosjekter tidligere.

Vi jobber i flerfaglige team (designere, teknologer, konseptutviklere, innholdseksperter og andre) og utvikler digitale tjenester, løsninger og applikasjoner i tett samarbeid med våre kunder. Sentralt i dette er løsningsarkitekten, som har ansvaret for arkitektur, teknologiprosesser, teknisk kvalitet og øvrige forhold relatert til teknologidimensjonen i våre prosjekter.

Om stillingen og ønskede kvalifikasjoner

Sammen med Prosjektleder, UX Lead og andre nøkkelroller utgjør du lederteamet i våre største prosjekter.

 • Du motiveres av å ha et sentralt ansvar for store og til tider krevende leveranser, og sørger for gode relasjoner og tillit internt og eksternt gjennom å levere godt, presist og med høy kvalitet.
 • Du er med på utforming av løsningskonsept, estimater og planer, og er ansvarlig for den tekniske leveransen i våre største prosjekter.
 • Du er med på innsalgsmøter og kundedialoger, og tar en tydelig og trygg posisjon basert på bred erfaring fra liknende situasjoner.
 • Du implementerer effektive verktøy, prosesser og arbeidsmetoder i ditt utviklingsteam. Gode rutiner for kildekodekontroll, versjonering, bygg/deployment og annet er en selvfølge i de prosjektene der du er med.
 • Du har bidratt i utviklingen av mange web-baserte løsninger, og er fremdeles operativ som utvikler. Du har mye erfaring fra Microsoft-teknologi.
 • Selv om ditt hovedfokus er på applikasjonslaget har du også noe kompetanse på infrastruktur. Vi benytter både plattform- og infrastrukturtjenester i Azure i utstrakt grad i våre prosjekter.
 • At du trives godt i prosjekter der brukeropplevelse er en sentral komponent er en selvfølge hos Making Waves.
 • Erfaring fra integrasjonsprosesser er nødvendig, og om du også har kompetanse på frontendteknologier vil det være en fordel.
 • Du kommuniserer like godt med utviklere som med designere og forretningssiden. Du trives godt i grensesnittet mellom kunde og leverandør, og får gode tilbakemeldinger fra begge sider.
 • Du er komfortabel på scenen, og holder gjerne et foredrag på et av våre seminarer. Blog’en vår ønsker flere bidrag fra teknologimiljøet, og her bidrar du med gode innlegg.
 • Du håndterer fint å ha mange baller i luften samtidig, men kan også fokusere på enkeltoppgaver når dette er nødvendig.
 • Du har din utdannelse fra høyskole, universitet e.l., og du har mange års erfaring som konsulent.
 • Du snakker og skriver flytende norsk og engelsk.

Vi kan tilby

 • Voksne utfordringer i prosjekter for store virksomheter med komplekse behov
 • Flerfaglige team som sammen løser oppgaver og skaper verdi
 • Stort fokus på kompetanse- og personlig utvikling
 • Et faglig sterkt og sosialt miljø med ansatte med høyt engasjement
 • Å være del av et internasjonalt selskap med spennende kunder også utenfor Norge
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger

Har du spørsmål om denne stillingen?

Portrettfoto av Paal Berggreen

Paal Berggreen

CIO, Manager Architecture

+47 982 85 502
paal.berggren@makingwaves.com