Referanse Intranett

Stortinget

Stortinget ga oss i oppdrag å lage det tøffeste intranettet i det offentlige Norge. Vi mener vi greide det. Sammen med Stortinget.

Oppgaven

Det skulle bygges en informasjonsdeling- og samhandlingsløsning for stortingsrepresentantene, partigruppene og Stortingets administrasjon.  Administrasjonen er organisert i fem avdelinger og et ledelsessekretariat med ca 400 ansatte. Det er store variasjoner i arbeidsoppgaver mellom de ulike brukergruppene. Oppgaven ble derfor å både lage et samlende og et tilpasset intranett.

Utfordringen

Sikkerhet og integritet var en av de største utfordringene vi stod ovenfor. Informasjon lagt inn av en partigruppe kan ikke være tilgjengelig for andre partier, heller ikke gjennom søkemotoren. En stor og viktig del av prosjektet var derfor å håndtere sikkerhet. Det ble derfor utført ekstraordninær sikkerhetstesting av oss, Stortingets IT-avdeling og av et eksternt, uavhengig selskap.

Referentprosessen i Stortinget er også blitt digitalisert gjennom løsningen. Stortingets referenter skriver og lagrer utkast i løsningen, som senere går inn i definerte arbeidsprosesser for korrekturer, godkjennelser og endelig publisering. 

Løsningen inneholder også et ekstranett som gjør deler av intranettet tilgjengelig eksternt, også for brukere som ikke er registrert i Stortingets systemer. Dette kan  f.eks. være kommende nye politikere ved Stortingsvalg. Disse får tilgang til systemet via to-faktor autentisering.

Jan Borgersen Prosjektleder

Sannsynligvis den mest avanserte søke-løsningen vi har levert. Vanntette skott mellom de ulike partigruppene, samtidig med full indeksering av alle systemer, stilte store krav til sikkerhet og tilgangskontroll.

Om løsningen

Løsningen er basert på en kombinasjon av Episerver og SharePoint, og benytter ActiveDirectory (AD) for tilgangskontroll til prosjekt, arbeidsrom og avdelingsweb. Søket som benyttes til gjenfinning av innhold og dokumenter baserer seg på IntelliSearch, et virksomhetssøk som indekserer en rekke kilder hos Stortinget. Dette gir et avansert søk i en rekke kilder og som for brukeren oppleves som enkelt å bruke og med høy treffrelevans.  Det er designet et meget oversiktelig søkesvar-vindu med mulighet for ytterligere sortering og filtrering.

Løsningen har en rekke såkalte WebServices som er utviklet for å kunne dele informasjon mellom de ulike komponentene i intranettet. Episerver benyttes som et rammeverk og som publiserningsplattform. Det ble laget et gjennomgående design for alle delsystemer. Dette gir brukerne opplevelsen av at det er ett system og en lik navigasjon på tvers av alle løsningene. I tillegg til å dele designet, er det tatt i bruk en WebService for å vise en gobal megameny som administreres fra Episerver. Løsningen driftes i sin helhet i Stortingets eget nettverk.

Resultater

Prosjektet har blitt gjennomført på en smidig måte med inndeling av oppgaver i funksjonelle iterasjoner. Strukturering av innhold for å sikre god gjenfinnbarhet og visning av relevant informasjon var en stor utfordring som ble løst. Det ble laget et design som gir en følelse av ett system selv om det er bygget opp av flere (Episerver/Sharepoint/Intellisearch). Det var et viktig krav fra Stortinget at løsningen gir en sømløs brukeropplevelse for alle målgrupper; ansatte og tilknyttede brukere. Høye krav til sikkerhet og tilgangsstyring både utad og mellom enheter og partier tilknyttet løsningen var kritisk for det gode resultatet.

Anita Blomberg Seksjonsleder informasjonsseksjonen

Stortingets intranett, Løveporten, har blitt et godt verktøy for intern kommunikasjon i organisasjonen. Vi er veldig godt fornøyd med at løsningen er så godt integrert med ulike typer av portaler for brukerne og med arkivsystemet.

Har du spørsmål om denne referansen?

portrettbilde av eiliv liljevik

Eiliv Mæhle Liljevik

Director Marketing & Communications

+47 982 56 056
eiliv.liljevik@makingwaves.com