Framtidens byer

Framtidens byer har fått et visuelt uttrykk og et nettsted som inspirerer og motiverer norske byer til å bli mer klimavennlige og dermed bedre å bo i.

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Nettstedet  skal hjelpe bykommunene til å dele sine gode ideer med hverandre og publikum.

Designprofilen lar seg lett bruke på web, messestands og trykksaker, og har bidratt til å gjøre prosjektet kjent hos sine målgrupper.

Tjenester levert:  prosjektledelse, logo og designprofil, illustrasjon, design for web, kommunikasjonsstrategi og -plan, interaksjonsdesign og tekstproduksjon.

www.framtidensbyer.no
< >